VALENCIAVALENCIA.COM - Valencia City Guide and Travel / Tourist Information
SITEMAP | HOME

Traditional Valencian Dress and Costume

Previous Home Next

15-valencian


“De sobte veuen les oronetes
Mitg amagada per lo fullám,
Blanca barraca del sol defesa
Per verdes parres y figuerals.
De goig reblides l’espay alegren,
Y cap á terra lo vol baixant,
Unes a altres cridant se diuen:
-“¡No es necesari passar de llarch!…”


Taken from "Joc Floral / Flor Natural - a classic collection of Valencian poetry

MAIN MENU
SITEMAP | HOME

© ValenciaValencia.com 2006